UNG KRAFT Förälder


Föreningen UNG KRAFT är en ideell organisation med syfte att erbjuda drogfri och meningsfull fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nyköping.

Vi vill nu skapa ett forum för föräldrar. Dels har vi valt att skapa en hemsida där vi delar med oss av information som vi tror kan vara bra och viktig för dig i rollen som förälder. Vi delar även med oss av vårt nätverk som vi använder oss av i vårt arbete med barn och ungdomar.

Men det räcker inte, vi vill även skapa möjligheter för föräldrar att möta varandra och andra aktörer i samhället som kommer i kontakt med barn och ungdomar i olika sammanhang. Därför arrangerar vi föräldracaféer då och då. 

Om du är intresserad av att engagera dig i ungdomarnas fritid på något sätt, kontakta gärna oss!

Varmt välkommen!

Liv & Hälsa Ung

En enkätundersökning om barns och ungdomars levnadsvanor, livsvillkor och hälsa utförd av Landstinget. Vi kan verkligen rekommendera dig som förälder att läsa resultaten från enkätundersökningen.
Ta del av resultaten!

I vår förening samarbetar vi bland annat med:

 Namn:       
 NUM    Nyköpings Ungdomsmottagning
 Kommunpolis    Arbetar förebyggande och med trygghet i fokus
 Ungdomsstödjarna     Arbetar aktivt med att få kontakt med ungdomar.
 Skolhälsa    Har som mål att alla elever ska må bra.
 Skolor    Barn och utbildning
 Fritidsgårdarna    Fritidsgårdar i Nyköping
 RFSL Ungdom    Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och  queeras rättigheter.
 Livskick    Arbetar med frågor kring hälsa och sunda kroppsideal
 SPES    Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
Svenska kyrkan    Har ungdomsgrupper, konfirmandgrupper, öppetkvällar för ungdomar.
 NU    Nyköpings Ungdomsfullmäktige jobbar för att alla ungdomar ska få det bättre i  Nyköping.
 Fryshuset    Vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap.  Har sitt huvudsäte i Stockholm.


Dela denna sida