Musik- och danshus

Slakthuset - ett gammalt slakthus

Slakthuset ligger i Nöthagens industriområde. Detta område har från början varit Farmeks gamla slakteriområde. Efter att Farmek flyttade ut byggdes huvudbyggnaden om och AMI (arbetsmarknadsinstitutet) flyttade in. Verksamheten varade dock bara ett par år. Huset stod sedan tomt i cirka 4 år tills Ung Kraft byggde om det till vad det är idag - Slakthuset - Det gränslösa idéhuset.

Idag används Slakthuset framför allt som ett musik och danshus. Det finns tillgång till en studio, replokaler och en konsertsal. Verksamhet som bedrivs i huset är band som repar, konserter, danskurser, instrumentkurser, Rock- och Poplinjen, Rock- och Popkollo, Rock- och Popveckor samt Rock- och Popskola.

För att komma i kontakt med personal på Slakthuset,
ring: 0155-28 44 44

Dela denna sida