UNGDOMAR 
PÅ 
RULL

UPR är ett projekt under 2022 som finansieras av Leader Sörmlandskusten och Europeiska landsbygdsfonden. Syftet är att tillsammans med unga testa och ta fram hur en eller flera mötesplatser för motorintresserade unga skulle kunna formas.


Vill du vara en del av projektet? 

Kontakta oss!

Projektgruppen


12 unga deltar just nu i projektgruppen som styr våra tre verksamhetsdelar; Workshop, Event & Studiebesök. Varje projektgrupp har en ung projektledare som arbetar tillsammans med projektledningen. 

WORKSHOP


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

EVENT


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

STUDIEBESÖK


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Följ projektet


Under projektåret skapas olika händelser, event, studiebesök, workshops och träffar för att nå projektets mål. På UPR´s instagram kan du följa vad ungdomarna jobbar med och vad som hänt hittills. 


                 
           upr20.22

Implementation


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Grooming


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Let's work together!


Your first appointment is free

Get in Touch


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.