UNGDOMAR 
PÅ 
RULL

UPR är ett projekt under 2022 som finansieras av Leader Sörmlandskusten och Europeiska landsbygdsfonden. Syftet är att tillsammans med unga testa och ta fram hur en eller flera mötesplatser för motorintresserade unga skulle kunna formas.


Projektet är nu avslutat, men våra aktiviteter för motorintresserade unga fortsätter!

Projektgruppen


12 unga deltar just nu i projektgruppen som styr våra tre verksamhetsdelar; Workshop, Event & Studiebesök. Varje projektgrupp har en ung projektledare som arbetar tillsammans med projektledningen. 

WORKSHOP


UPR skapar workshops där unga med intresse för motorer bjuds in för att berätta sin åsikt i olika frågor. Projektgruppen arrangerar workshops på olika platser i kommunen och har bland annat varit i Stigtomta och Oxelösund.


EVENT


En del av projektet går ut på att erbjuda olika aktiviteter för att testa vad målgruppen vill ha. Projektgruppen har bland annat arrangerat en motorträff i hamnen.

STUDIEBESÖK


För att inspireras av andras goda exempel gör projektet studiebesök. Projektgruppen har besökt Motorer & Käk i Nykvarn, kört Gocart och arbetat som funktionärer på Folkrace.

Följ projektet


Under projektåret skapas olika händelser, event, studiebesök, workshops och träffar för att nå projektets mål. På UPR´s instagram kan du följa vad ungdomarna jobbar med och vad som hänt hittills. 


                 
           upr20.22